Välkommen

 Apptronic Automation AB, har konstruktion och montering lokaliserad i centrala Kalmar. Vi tillverkar styr- och reglerutrustning, apparatskåp, el-centraler och ställverk.

Våra kunder är företag inom processindustri, maskintillverkning, El-entrep renör, fastighetsbolag, vatten och VA-verk, kommuner och landsting. Leverans sker i huvudsak till kunder runt om i Sverige och Norge.

 

 

Konstruktion >>>

Byggnation >>>

Programmering / Drifttagning