Apptronic Automation AB

Företaget startades som Apptronic AB 1984, har sedan dess utfört kompletta automationssystem, installationer samt drift och service. Bolaget heter idag Apptronic Automation AB med VD Jörgen Nilsson. Huvudinriktningen är automationslösningar till processindustri, fastighetsbolag, vatten & VA-verk och kommuner & landsting. Vi omsätter idag årligen ca 24Mkr och är 16 medarbetare.

Produkter som levereras innehåller avancerad teknik som genererar högt kundvärde för alla förekommande automationslösningar. Vi utför alla delar i projekt eller tillverkar efter kundens konstruktioner.

I projekt och systemleverans åtar vi oss hela kedjan med projektledning, konstruktion, automatikskåpstillverkning, programmering och installation. Med allt under samma tak garanteras kostnadseffektiva lösningar med hög kvalité.

För att utveckla verksamheten pågår kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar och miljöarbeten. Kvalité är en viktig del av det dagliga arbetet. Vi strävar efter att kunna erbjuda de bästa produkterna på marknaden i förhållande till kostnad. Alla våra produkter CE märks enligt EU försäkran om överstämmelser.

Produkter & tjänster:

  • Konstruerar och leverera automationslösningar efter kundens önskemål.
  • Monterar apparatskåp efter kundens egna konstruktioner för maskiner och processer.
  • Konstruktion och montage av el-centraler och ställverk.
  • El-installationer, programmering och service i el- anläggningar, högst 1000V.